Du påverkar din omgivning och den dig

Att uppfatta världen utanför sig själv inom sig själv vore något att be om. Vilka raster har jag mot min omvärld? Hur silar jag informationen och vad beror det på? Jag tror mig själv som mycket öppen mot min omgivning men hör och ser ändå inte allt eller bara vad jag vill höra eller se. Vi vet att omvärlden påverkar oss i högre grad än vi tror men ändå tror vi oss som fria. Oavsett var du befinner dig så påverkas du av ett ljud eller något annat i omgivningen så öppnar minnet oanade dörrar som du kommer att refletera över. Du befinner dig ständigt i dina minnens djupa brunn, samtidigt som du hela tiden korrigerar din verklighet mot minnet. Du har erfarenheter, alltså minnet, som måste vara öppet mot din utsida. Dina erfarenheter är betydelsefulle och du får aldrig glömma ditt ursprung. Du kan påverka din omgivning på ett mycket påtagligt sätt ska du veta. möt din omgivning med största möjliga öppenhet och lås dig inte. Det är genom att visa din omgivning att du är öppen och villig att lyssna som du blir bemött med respekt. Ger du respekt får du respekt tillbaka.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.
Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar